Rejestry

RAZEM 
skutecznie rozwijamy 
naszą Gminę


LISTA NR 13

Sławomir Napierała

NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

NASI KANDYDACI

OKRĘG 1

Nakło nad Notecią
(część wschodnia)

OKRĘG 3

Sołectwa: Gorzeń, Kaźmierowo, Niedola, Urszulin, Piętacz, Karnowo, Nowakówko, Karnówko, Kazin, Małocin, Michalin, Bogacin, Minikowo, Polichno, Paterek, Potulice, Elżbiecin, Rozwarzyn, Suchary, Ślesin, Gabrielin, Gumnowice, Trzeciewnica, Wieszki, Janowo, Gostusza, Występ


Gospodarka  i infrastruktura

 • konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy, nowe tereny inwestycyjne przy drodze ekspresowej s10,
 • kontynuacja działań na rzecz rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem nakielskiej cukrowni ‒ wiodącego zakładu dla wzrostu dochodowości rolników,
 • dalsza modernizacja dróg lokalnych i osiedlowych w mieście oraz na terenach wiejskich,
 • budowa parkingu przy ul. Poznańskiej w Nakle z lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • kontynuacja budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy,
 • kontynuacja budowy systemu Nakielskiego Roweru Miejskiego,
 • realizacja strategii rozwoju Nakła nad Notecią jako smart miasta w ramach programu "Human Smart Cities",
 • dokończenie budowy przejścia podziemnego dla pieszych i budowa tunelu drogowego dla samochodów i pieszych pod torami łączącego północną i południową część miasta we współpracy z PKP PLK,
 • budowa nakielskiego parku spacerowego i rowerowego nad Notecią,
 • rewitalizacja ulic w centrum miasta (ul. Bydgoska, ul. Dąbrowskiego), Rynku i Placu Zamkowego, budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Noteć,
 • dokończenie budowy przystanku kolejowego PKP w Trzeciewnicy, budowa przystanków PKP Nakło Zachód, inwestycje realizowane we współpracy z PKP PLK,
 • konsekwentne dalsze wspieranie rewitalizacji linii kolejowej nr 281 i nr 356 w celu uruchomienia najkrótszego połączenia Nakła nad Notecią przez Kcynię z Wągrowcem i Poznaniem,
 • kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnych w mieście i na terenach wiejskich.

Bezpieczeństwo społeczne, edukacja, kultura i sport

 • kontynuacja działań w ramach Metropolii Bydgoszcz dla poprawy komunikacji miedzy miejscowościami naszej gminy z Bydgoszczą,
 • kontynuacja i rozwój działań na rzecz seniorów w ramach UTW, NOK, bibliotek, świetlic wiejskich, domów dziennego pobytu i współpracy z PZERiI,
 • kontynuacja polityki społecznej gminy, przeciwdziałającej przestępczości i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie dostępu do mieszkań poprzez rozwój budownictwa czynszowego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa komunalnego, mieszkania opiekuńcze dla seniorów,
 • kontynuacja działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej w gminie poprzez wspieranie mieszkańców w badaniach profilaktycznych z zakresu chorób nowotworowych i szczepieniach przeciw wirusowi HPV,
 • kontynuacja zwiększenia dostępu do przedszkoli i żłobków,
 • budowa amfiteatru w Nakle,
 • dokończenie budowy nowej biblioteki w Nakle,
 • rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • rewitalizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych w Nakle nad Notecią, Potulicach, Sucharach, rozbudowa remizy OSP w Polichnie i budowa nowej remizy OSP w Paterku, kontynuacja dosprzętowienia jednostek OSP i innych służb,
 • kontynuacja budowy świetlic i centrów kultury na terenach wiejskich,
 • systematyczny rozwój bazy rekreacyjnej i sportowej, w tym dokończenie budowy krytego lodowiska w Nakle z funkcją rolkowiska, unihokeja i ścianek wspinaczkowych w okresie letnim,
 • konsekwentne wspieranie stowarzyszeń, klubów sportowych, młodzieży i osób starszych oraz grup inicjatywnych mieszkańców w rozwoju ich zainteresowań oraz pasji w kulturze, sporcie, rekreacji i ekologii,
 • kontynuacja programów stypendiów socjalnych i nagród za osiągnięcia naukowe i sportowe z rozszerzeniem o nagrody za osiągnięcia kulturalne i artystyczne,
 • rewitalizacja budynku na potrzeby szkoły muzycznej,
 • wspieranie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych,
 • działania na rzecz cyfryzacji gminy, wspieranie rozbudowy sieci światłowodowej, cyfryzacja usług publicznych.

Ekologia i ochrona środowiska

 • kontynuacja ograniczenia niskiej emisji z ogrzewania budynków i transportu oraz monitorowanie jakości powietrza na terenie miasta i gminy,
 • wspieranie termomodernizacji budynków i wymiany kotłów grzewczych (m. in. w ramach programów "Czyste powietrze" i "Ciepłe mieszkanie”),
 • kontynuacja rozbudowy parków miejskich jako zielonych płuc miasta oraz przestrzeni publicznych, pełniących funkcje rekreacyjną, wypoczynkową i estetyczną.

Szanowni Państwo!
Program, który prezentujemy nie jest zbiorem haseł bez podstaw. Jego zapisy są efektem wniosków z zebrań z mieszkańcami naszego Miasta i zebrań sołeckich, konsultacji społecznych w ramach Human Smart Cities, zapisów Strategii naszej Gminy oraz spotkań Radnych i moich z Państwem praktycznie każdego dnia.  Razem skutecznie rozwijamy naszą Gminę!

NASZ PROGRAM